Piyano Öğrencisi Ev Ödevi Hazırlama Kontrol Listesi


Ev ödevleri konusu, piyano derslerinin başarısını etkileyen önemli faktörlerdendir. Ödevlerin verilmesi, planlanması ve kontrolü öğretmenin, ödevin yapılması için gerekli sağlıklı ortamın sağlanması ve kontrolü ebeveynlerin ve ödevin, nitelik ve nicelik bakımından verildiği gibi yapılması da öğrencimizin görevidir. Bu üçayaklı yapının herhangi bir ayağındaki aksama, öğrencimizin performansını doğrudan etkileyecektir.


Öğretmenlerimizin ödevleri konuya uygun, önceden programlanmış ve sistemli bir şekilde verdiğini ve kontrol ettiğini varsayarak, kendi tarafımızda nasıl daha verimli olabileceğimiz üstüne odaklanalım. Aşağıdaki temel kontrol listesi, tüm piyano öğrencileri için, doğru ev ödevi pratiği için kullanılabilir; sizler ya da öğretmenleriniz tarafından daha da geliştirilerek uygulanabilir:


PİYANO EV ÖDEVLERİ KONTROL LİSTESİ:


1) Ödeve başlamadan önce, AMAÇ belirlenmelidir: “Bu ödevdeki amacım ne? Çalışma sürecinin sonunda neleri kazanmayı, hangi açılardan ilerlemeyi amaçlıyorum?” Amacın baştan belirlenmesi, ki bu amaç oldukça küçük de seçilebilir, çalışma verimini arttırır. Örneğin:” İkinci ölçüdeki zor pasajı tam olarak öğreneceğim” ya da daha iddialı bir şekilde “Sonatımı baştan sona hatasız, metronomla, akıcı bir biçimde çalmaya çalışacağım” gibi önceden belirlenen amaçlar, ödevin verimini arttıracaktır.


2) “Bu ödeve ne kadar hazırım ve benden isteneni ne ölçüde anladım? Ödevin içeriğini, müzikal ve teknik olarak yeterince kavrayabildim mi?” Bu soruların yanıtı yeterince açık değilse, öğretmenimiz bir telefon uzaklıktadır. Bütün bir hafta ödevi yanlış çalışıp patinaj yapmak yerine, sorunu baştan çözmek mutlaka daha faydalıdır.


3) “Ödevi çalışmaya başlarken, kendimi ya da içinde bulunduğum ortamı yeterince hazırlayabildim mi? Örneğin, sürekli mesaj gelen cep telefonumdan uzaklaştım mı? Ya da farkında olmadan televizyonun sesini sonuna dek açmış olan kardeşimden bunu düzeltmesini istedim mi?” Günümüzde özellikle internet, sosyal medya ve mesaj kullanımının, çocuk ve gençlerin dikkatini olumsuz şekilde dağıttığı bir gerçektir. Çalışma sürecinde bu medyalardan tamamen uzaklaşılması sağlanmalıdır.


4) “Ödevimi, sadece tuşların üstünde parmaklarımı gezdirerek, otomatik halde ardı ardına tekrarlarla verimli olarak yapamayacağımın farkında mıyım?” Modern piyano pedagojisi, yüz yıldan fazla bir süredir, sadece reflekse dayalı çoklu tekrarların, zihinsel katılım ve konsantrasyon olmadan, düşük verimli bir çalışma yöntemi olduğunu kabul etmektedir. Piyano performansı, beden ve zihnin bir bütün halinde, birinin diğerinin önüne geçmeden, uyumla çalışmaları halinde zirveye ulaşacak karmaşık bir süreçtir.


Buğra Gültek


Piyano Eğitimcisi / Müzik Yazarı


www.piyanopedagojisi.com

www.gultekpiyanoakademisi.com

gultekpiyano@gmail.com

Piyano pedagojisi ile ilgili olarak sürekli güncellenen makaleler ve yayınlarımız için lütfen www.piyanopedagojisi.com sitemizi ziyaret ediniz.

168 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör