Öğrencilerimizi Nasıl Seçelim?
Herhangi bir kurumun öğrenci kabul kurallarına tabi olmayan her öğretmen, kendi öğrencilerini dilediği şekilde seçme hakkına sahiptir. Ancak bunu yaparken, karşılıklı kazanımların en üst düzeyde sağlanması amacıyla, bazı önemli noktalara dikkat çekmekte fayda vardır.


Öncelikle, bir konservatuvar kabul sınavının, bir kurumun kendi gereksinimleri çerçevesinde şekillenmiş olduğunu unutmayalım. Örneğin, yüzlerce başvuru arasından, kendisine en uygun on piyano öğrencisini seçecek olan profesyonel bir okulun kabul kriterleri, özel öğretmenlerden farklı olacaktır. Kaldı ki, “yetenek sınavı” adı altında, profesyonel müzik okullarının uyguladığı sınavlarla ilgili olarak da önemli tartışmalar vardır. Bunları, “düzey belirleme” sınavı olarak görmek, kanımca daha uygundur. Şöyle ki; öncelikle “yetenek” kavramı çok tartışmalı bir konudur. Bu tarz bir sınavda neler yapılacağını bilme olanağına sahip olmayan, örneğin olanaksızlıklardan dolayı yeterince hazırlanamadan, hatta sorulacak sorulardan bile bihaber olan ama müzikal beceri olarak çok kapasiteli bir öğrenci sınavda başarısız olabilecekken, aynı birkaç konu özelinde aylarca çalışmış, ancak sınırlı müzikal kapasiteye sahip bir başka öğrenci, sınavı başarıyla geçebilecektir. Dolayısıyla bu sınavları, “istenen konular özelinde öğrencinin yatkınlık ve düzeyini belirleme” sınavları olarak görmek daha doğru olabilir.


Özel öğretmenlerin kabul şartları arasında ise, bir “düzey” ya da “yetenek” belirleme sınavının gerekliliği de ayrı bir tartışma konusudur. Bazı öğretmenler, her öğrenci ile çalışmayı baştan kabul edip, olanakları ölçüsünde tüm öğrenci adaylarını kabul etmektedirler. Kanımca daha doğru olan, en azından daha gerçekçi bir başlangıç yapabilmek için, öğrenci adaylarımızın bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişim düzeylerini ve derslerimize ne ölçüde hazır olduklarını başlangıçta test etmektir.


Öğretmenlerin, öğrencinin yaş grubuna ve müzikal geçmişine göre oluşturulmuş bir “ilk görüşme testi” uygulamaları; bu testte, özellikle yeni başlayan öğrenciler için kas ve iskelet sisteminin gelişmişlik durumu ile işitme becerilerine yönelik sorulara yer vermeleri yerinde olur. Minik öğrencilere ayrıca ritim alıştırmaları yaptırılabilir, varsa bildikleri şarkılar söyletilebilir ve analitik düşünce yapılarını test etmek için sorular sorulabilir. Başka öğretmenlerle geçmişi olan transfer öğrencilerine ise, bildikleri alıştırma ve eserler çaldırılabilir; temel nota bilgisi, teori, işitme ve deşifre becerileri sınanabilir. Önceki öğretmenini bırakma nedenleri sorulabilir ve kendi eğitim felsefemize yatkınlıklarını algılayabilmek için kısa bir mülakat uygulanabilir.


Öğrenci adaylarımızın ebeveynleri ile yapılacak bir ön görüşme de çok faydalıdır. Burada, iş, eğitim ve iletişim bilgileri gibi standart sorular yazılı olarak istenebilir. Derslerimize geliş amaçları, beklentileri ve derslerimizin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için taleplerimizi ne ölçüde karşılayabilecekleri gibi konularda bir mülakat da çok yararlı olacak, bize daha en başta önemli bir çıkış noktası sağlayacaktır. Öğretmenler, bu test ve mülakattan elde edecekleri ilk bilgilerle, öğrenciyi kabul edip etmeme konusunda daha gerçekçi bir fikre sahip olabilirler.


Buğra Gültek


Piyano Eğitimcisi / Müzik Yazarı


www.piyanopedagojisi.com

www.gultekpiyanoakademisi.com

gultekpiyano@gmail.com

Piyano pedagojisi ile ilgili olarak sürekli güncellenen makaleler ve yayınlarımız için lütfen www.piyanopedagojisi.com sitemizi ziyaret ediniz.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör